Hoci sa mesiac február tradične nesie v duchu Valentína, plesov a inej zábavy, predmetová komisia informatiky opäť vyplnila tento miesac aktivitami nad rámec bežného vyučovania. Vyučujúci sa zúčastnili so žiakmi niekoľých mimoškolských aktivít, vďaka ktorým si zvýšili svoje vedomosti a zručnosti. Pravidelne  sa zúčastňujú aj školení, ktoré zvyšujú ich kvalifikáciu pre vyučovanie OOP.

 

  1. Robotiada - súťaž, ktorej sa zúčastnil náš najstarší tím Ohyzdi (tentokrát v zloženi: Jakub Krcho, Martin Balko, Juraj Michálek, Matej Jurčík). V obrovskej konkurencii obsadili krásne 10. miesto v kategórii Sledovanie čiary.
  2. SIP - tohtoročné kolo súťaže sa konalo v Dolnom Kubíne,  naši žiaci sa zúčastnili v kategórii Wordprocesing, bohužiaľ, výsledky ešte nie sú k dispozícii.
    IMAG1454.jpg IMAG1456.jpg IMAG1458.jpg

    IMAG1459.jpg IMAG1460.jpg IMAG1461.jpg

  3. HOOP - do tretice niečo aj pre našich učiteľov, ktorí úspešne pokračujú vo vzdelávaní v programovacom jazyku Java aj roku 2017.