Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 16. mája 2016 sa v klubovni Gymnázia už tradične zišli žiaci, aby si vypočuli troch absolventov – Jakuba Kubu, Jakuba Kubiša a Mira Šnírera, ktorí im prišli predstaviť ich možnosti štúdia prírodných vied a matematiky počas a hlavne po strednej škole.

IMG 0965

Prezentáciu C&C workshopu otvoril Miro svojím príspevkom, v ktorom študentom stručne predostrel, aké široké možnosti majú už teraz, ako napríklad webové prednášky z univerzít zadarmo (Coursera, edX, Udacity, KhanAcademy), programátorské kur (CodeAcademy), letné stáže (LEAF, Iuventa) a tábory (prestredoskolakov.sk), či program mentoringu na budúci akademický rok (talentguide.sk). Okrem rôznych programov, Miro poukázal na to, že všetko, čo sa raz človek naučí, môže raz zúročiť, ako on svoju stredoškolskú španielčinu na výmennom pobyte v Mexiku.

IMG 0892

Ďalším v poradí bol Jakub Kuba, ktorí už tradične stavil na svoj vysokoškolský príbeh a snažil sa študentov motivovať k tomu, aby popri škole využili voľný čas na maximum a nebáli sa príležitostí, ktoré ich postretnú. Na svojom príklade demonštroval, že aktivita sa vypláca, keď na grafe voľného času ukazoval svoje stáže v chémii, či v consultingu.

IMG 0950

Posledným z trojice študentov 6.F z roku 2010, ktorí sa rozhodli poskytnúť svojim pokračovateľom pomocnú ruku, ktorú oni sami pri výbere škôl nemali, bol Jakub Kubiš. Svojou prezentáciou sa snažil študentov najmä motivovať neklásť si iba primerané a častokrát zbytočne malé ciele, ale už teraz začať myslieť v „big picture“ a byť odvážnou verziou seba samého. Rovnako ako druhý Kubo, aj on sa rozhodol demonštrovať to na svojom príbehu, kedy sa neuspokojil s ČVUT a vysokou matematikou a akademickou dráhou, ale rozhodol sa pre management consulting v BCG a London Business School.

Na konferencii sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka plus maturanti. Chalani mali oproti iným ročníkom skvelo vymyslené otázky do diskusie, kedy študenti posielali otázky cez aplikáciu na mobile (cez WiFi, ktorú za 5 minút spravil Miro). Meradlom úspechu akcie môže byť aj živá diskusia, ktorá nastala po oficiálnom konci konferencie