Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 23. - 26. 11. 2017 sa konala v Jasnej pod Chopkom 49. konferencia  slovenských matematikov.
Keďže sa na našej škole dlhodobo venujeme zlepšovaniu prípravy na maturitnú skúšku z matematiky, RNDr. Daniela Špigúthová PhD. a Mgr. Jarmila Klimentová spracovali príspevok Výsledky tréningu na externú časť maturitnej skúšky z matematiky na GVPT v Martine, s ktorým na konferencii vystúpili.

Neprešiel ani mesiac a študenti 1.ročníka prejavili záujem a ochotu pomáhať pri príprave celoslovenskej roboticej súťaže G-Robot. Očistiť, nanovo zamerať a prerobiť súťažné dráhy z minulého roka - to bola úloha, ktorej sa zhostili študenti 1.B triedy (L.Rišian, M.Straka, V.Piatrová a ďalší). Sme radi, že máme šikovných prvkákov, ktorí sú ochotní urobiť pre školu aj niečo navyše. 

IMG 4002

Dňa 15. apríla 2016 sa 4 družstvá z našej školy zúčastnili celoslovenskej a súčasne aj medzinárodnej matematickej súťaže Náboj. Do Bratislavy šlo celkovo 20 študentov. Takýto záujem o matematiku nás veľmi teší. V rámci Slovenska sme v kategórii Seniorov (3. a 4. ročník) spomedzi 76 družstiev získali pekné 28. miesto. Vybojoval ho tím v zložení Lukáš Bielesch (6.F), Michal Holeček(3.F), Matej Jurčík(3.F), Jakub Krcho(3.F), Matej Noga(3.B). 

IMG 1222

Dňa 22.10.2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnila známa matematická súťaž GYMBOJ. V tomto ročníku si svoje hlavy potrápilo 108 žiakov v kategórii 6.- 7. a v kategórii 8.- 9. O prvé miesto tak bojovalo 13 tímov mladších žiakov a 14 tímov starších žiakov.