Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Že sa dá nájsť poézia aj v matematike, dokonca počas písania písomky, tak o tom sa presvedčila jedna nemenovaná p.profesorka matematiky u nás na škole. Láska k matematike môže mať naozaj rôzne podoby.

pisomka matika web 

Cotangens s tangensom

stretli sa raz.

Riešili nerovnice,

zastihol ich mráz.

Grafom by sa radi vyhli

mráz ich štípe ako ihly,

ten mráz bude moja známka.

Ospravedlňujem sa,

na mojom srdci ostane matematická ranka. 

Všetci veľmi dobre vieme, ako informačné technológie zasahujú do nášho každodenného života. Vo vyučovacom procese matematiky sa na našej škole tohto roku objavila jedna technologická novinka. Študenti druhého ročníka by mohli o nej rozprávať hodiny. Je to geogebra - aplikácia, ktorú učitelia našej školy s obľubou využívajú na vysvetľovanie funkcií, tvorbu ich grafov, vyšetrovanie ich priebehu a vlastností. Učiteľovi a žiakom umožňuje Geogebra vizualizáciu celého procesu.

Prečo sa nebáť matematiky a prečo sa jej nevyhýbať? Tak na tieto otázky dostanete odpovede od Vladimíra Č., bývalého študenta našej školy.

Len máloktorých z nás baví sedieť nad knihami. Sedieť a učiť sa siahodlhé teórie na všetky spoločenskovedné predmety – to je len jedna z ciest, ktorou sa dá dostať k maturite. Samozrejme tí vytrvalejší po nej môžu kráčať aj ďalej. Možno by však nebolo zlé poriadne sa zamyslieť nad tým, aký to má všetko zmysel.