V obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebehlo koncom januára na našej škole, vystúpil na stupeň víťazov náš študent Pavol Debnár z 5.G triedy. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Dúfame, že pôjdeš v šľapajách svojej sestry, ktorá trikrát zvíťazila v celoslovenskom kole.

V školskom roku 2012 – 2013 pôsobila na našej škole nemecká lektorka Alexandra Kunze, ktorá po skončení vysokej školy sa rozhodla robiť dobrovoľnú stáž na Slovensku. Pochádza z Durínska. A tak Alexandra vyučovala  spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka nemecký jazyk. Žiaci si hodiny s Alexandrou pochvaľovali a tešili sa na ne. Komunikácia v nemeckom jazyku sa žiakom páči a nerobí im problémy.

Nemecký jazyk

Aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa nášho gymnázia. Vzhľadom na polohu Slovenska v Európe sa naším študentom otvárajú nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce nielen doma, ale aj v nemecky hovoriacich krajinách.