Študenti druhého a tretieho ročníka nášho gymnázia (II. A, II. C, III. B a III. C) si prišli na svoje: dňa 16. mája 2017 sa spolu s p. profesorkami  E. Šimovou a J. Ladrovou  v rámci Týždňa ruskej literatúry u nás zúčastnili v Turčianskej knižnici v Martine besedy s ruskou spisovateľkou píšucou pre deti AnnouRemez.

Autorka veľmi pútavou formou porozprávala o svojej práci, o vlastnej tvorbe, ale i o dielach a dielkach  súčasných ruských spisovateľov pre mládež.

Zároveň nenechala pasívne počúvať  svojich poslucháčov a zapojila ich  do svojej prezentácie. Na záver odmenila troch najaktívnejších študentov svojím autogramom. Spomedzi reprezentantov viacerých škôl prítomných na besede  vybrala dvoch našich študentov - Sarah  Minčíkovú z III. C a Mareka Vrabca z III. B triedy.

Ešte predtým  Anna Remez navštívila študentov I. C triedy na vyučovaní. Ich práca na hodine ruského jazyka pod vedením p. profesorky V. Damkovej sa jej veľmi páčila. Veríme, že tak, ako nám, aj jej zostanú na toto stretnutie pekné spomienky.

 anna

spisovateľka Anna Remez

anna4

Beseda v Turčianskej knižnici

anna3