Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ruský jazyk sa v súčasnosti čoraz viac začína uplatňovať v učebných osnovách a plánoch základných a stredných škôl. Po rokoch útlmu je to potešujúce, pretože znalosť ruštiny je v našom regióne veľmi výhodná(v obchodných kontaktoch s východnou Európou priamo žiadúca, pretože otvára ekonomické možnosti a uľahčuje komunikáciu s obchodnými partnermi).

V našej škole sa vyučovanie ruštiny pomaly stáva  obnovenou tradíciou. Vyučuje sa opäť už od roku 2003 a počet študentov,  ktorí majú záujem o predmet, je čoraz väčší. Vyberajú si ho aj preto, že je pre nich štúdium jedného západoeurópskeho a jedného slovanského jazyka atraktívne.

Doteraz sme pracovali s učebnicovým súborom RADUGA  obsahujúcim učebnice, audiokazety  a pracovné zošity. Učebnice poskytujú bohatú slovnú zásobu, kvalitný prehľad gramatiky, výborne didakticky zvládnutý a množstvo informácií z oblasti literatúry, vedy a reálií.  Študenti sa zoznamujú aj s ruskou hudobnou a filmovou produkciou. Momentálne prechádzame na  prepracovaný súbor NOVÁ RADUGA (učebnice, pracovné zošity a CD),  nakoľko predchádzajúca učebnica sa už needituje.

Dotácia hodín ruského jazyka

4-ročné štúdium:

  • 3 hodiny týždenne v každom ročníku
  •  navyše v 3., 4. roč. možné 2-4 hodiny konerzácie

6-ročné štúdium:

  • 2 hodiny týždenne v 1. ročníku
  • 3 hodiny týždenne v 2. – 6. ročníku
  • navyše v 5.,6. roč. možné 2-4 hodiny konverzácie

V prípade malého počtu záujemcov o konverzáciu môže táto byť nahradená krúžkom ruského jazyka, ktorý využívajú najmä budúci maturanti ako možnosť rozšírenej prípravy na maturitné písomné a ústne skúšky.

Každoročne sa naši študenti zúčastňujú na krajskom kole olympiády  v ruskom jazyku. Niekoľkokrát našu školu reprezentovali víťazi aj na celoslovenskom kole súťaže, ktorá vyžaduje ovládanie nielen jazyka, ale aj ruských reálií ( zvyky, sviatky, folklór, kultúra , veda, umenie, história).