Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 2282

V rámci Týždňa ruskej literatúry v Žilinskom kraji sme dňa 13. 6. 2019 v našej škole privítali učiteľky dvoch stredných škôl z Petrohradu. Tento rok naše gymnázium ruskí učitelia navštívili už tretíkrát. V predchádzajúcich rokoch si pozreli hodinu ruského jazyka so žiakmi terajšej III. C, ktorú pripravila Mgr. V. Damková. Tak to bolo aj teraz, no skupina ruštinárov pozostávala zo žiakov III. B a III. C. Pani učiteľka z  Petrohradu si pre nich pripravila ešte jednu hodinu RUJ zameranú na literatúru. Po absolvovaní pokusov v CPF a chutnom obede v ŠJ sme sa počas besedy s hosťami dozvedeli niečo bližšie o krajine, Petrohrade a školách, v ktorých učiteľky pracujú i o plánovanej spolupráci.

Fotografie: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lEbiJXW9hy1KIK18mW7sPi7HUJ1dVYUo?usp=sharing