Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

To veru nemá každá škola. Sme radi, že naši vyučujúci telesnej výchovy mysleli aj na športové aktivity a aktívny relax v našej oáze zelene. V rámci projektu Vráťme šport do škôl financovaného naším zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom vybudovali Letnú telocvičňu na dvore školy. Po skončení najchladnejšieho ročného obdobia sme presvedčení, že bude návštevníkmi hojne využívané.

V utorok 22. 9. 2015 sa v Jedľovinách uskutočnili okresné preteky v cezpoľnom behu. Naši študenti vyhrali, čo sa dalo - Adam Beloš z 2. C -1. miesto, Martin Fízel zo 4. D -2. miesto, Lucia Ďuricová - 1. miesto, Mária Buckulčíková z 1. B - 4. miesto a zvíťazili sme aj ako družstvá dievčat aj chlapcov. Školu reprezentovali ešte Petra Kšenžighová z 3. G a Juraj Filgas z 2. D, ktorí svojimi  výkonmi výrazne prispeli k víťazstvu (pozri ďalej fotky zo súťaže).