Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 

Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní V pondelok 16. marca 2015 sa v lyžiarskom stredisku Veľká Rača – Oščadnica konal už štvrtý ročník lyžiarskej súťaže „Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu“, ktorý zorganizoval Žilinský samosprávny kraj spolu so Sport Acamedy Vrátna, s.r.o. Pretekov sa zúčastnilo spolu 130 žiakov z 31 stredných škôl. Tento rok sa pretekov zúčastnili aj školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a snowbordingu.

Okresné kolo basketbalového turnaja SŠH dorastencov pre školský rok 2014/15 sa uskutočnil v piatok 27.2.2015 v telocvični GVPT. Naši basketbalisti si poradili suverénne so všetkými súpermi a po víťazstve vo finále nad Gym. J.Lettricha postúpili na krajské kolo. Školu reprezentovali : B.Čalkovský, T.Kompaník, M.Ondruš, M.Imriš, M.Olekšák, A.Halaša, M.Noga a A.Knapp. Trenér - Mgr.V.Kadlec

Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní V pondelok 16. marca 2015 sa v lyžiarskom stredisku Veľká Rača – Oščadnica konaluž štvrtý ročník lyžiarskej súťaže „Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovanía snowboardingu“, ktorý zorganizoval Žilinský samosprávny kraj spolu so Sport AcamedyVrátna, s.r.o. Pretekov sa zúčastnilo spolu 130 žiakov z 31 stredných škôl. Tento rok sapretekov zúčastnili aj školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho a snowbordingu

    Naše študentky Nina Kalinková, Michaela Ivanová, Martina Smetanová po vynikajúcom a jednoznačnom výkone  obhájili minuloročné prvé miesto na krajskom kole v stolnom tenise v Čadci. Preto postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa uskutoční v dňoch 15.03. a 16.03. 2015.Dievčatám gratulujeme a prajeme im na MSR v Bratislave ďalšie víťazstvá.

M.Adamov 

Opäť víťazi. Študenti pod vedením učiteľov telesnej výchovy Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine znovu obhájili prvenstvo v súťaži všetkých stredných škôl okresu Martin „Škola roka 2013/2014“. V tejto súťaži sa hodnotia výsledky v športových súťažiach. Získali sme 264 bodov ( o 100 bodov viac ako druhý ), k čomu prispelo 29 účastí našich študentov vo všetkých kolách – od okresných až po republikové kolá.