Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 3559

V okresnej súťaži školských športových postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR Škola roka 2018/2019 v kategórii stredných škôl GVPT zvíťazilo. V tomto školskom roku obsadili naši športovci 13 prvých miest, 10 druhých miest a 15 tretích miest v okresných súťažiach.