Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

ŠP1Náš nový projekt Erasmus+ E. D. G. E. sa začal a my sme už na začiatku nášho dobrodružstva v Španielsku. Navštívili sme mesto Córdoba a teraz pomaly spoznávame nové miesta v Seville. Spolu s tímami zo Španielska, Rumunska, Poľska a Česka sme sa vydali na dvojročnú cestu za poznaním o diskriminácii, rasizme a rovnosti.

ŠP2