EP edgeedge obr

Slovenský tím projektu pod vedením Mgr. Zdenky Nemcovej sa v dňoch od 22. marca do 26. marca 2021 zúčastnil online vzdelávacej aktivity v Rumunsku v rámci portálu Microsoft Teams.  Bola to úspešná online medzinárodná konferencia, kde si každý partner projektu (študenti a učitelia z Českej republiky, Poľska, Rumunska a Španielska) pripravil zaujímavé prezentácie a výstupy v anglickom jazyku na témy projektu ako diskriminácia, vnímanie pohlavia, LGBT téma, vzdelanie, nezamestnanosť a šikana. Okrem toho sme mali možnosť sa stretnúť  so zahraničnými hosťami z organizácie Amnesty International, ako aj s hosťami zo Spojených štátov amerických, ktorí sa s nami podelili o ich vlastné skúsenosti a názory na dané témy. Všetci online zúčastnení mali možnosť klásť otázky a vyjadriť svoj názor.

Zúčastnení žiaci a učitelia našej školy si odniesli veľa vedomostí a pohľadov na mnohé citlivé témy, ktoré sú každodennou súčasťou nášho života, hoci často prehliadané. Projekt Erasmus + opäť ukázal, aký má obrovský prínos v oblasti vzdelávania, jazykových, komunikačných a technologických zručností.

Ďakujeme za túto možnosť.

Slovak Team Erasmus+ EDGE

EDGE 1

Fotografie a video:

https://photos.app.goo.gl/viubfN5zQiwRJdMe6