S novým školským rokom prišla i zmena v podobe inovácie laboratória chémie. Kompletná výmena vybavenia, doplnenie počítačovej techniky poskytuje žiakom príjemné, moderné a v neposlednom rade i bezpečné priestory, v ktorých majú možnosť získať zručnosti v laboratórnej praxi, prepájať teóriu s praxou, overovať vedomosti aplikáciou do praktických činností. Popoludní je využívané na krúžkovú činnosť. Inovácia bola financovaná z prebiehajúceho projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život, ktorý spolufinancuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj.

Chémia - projek...
Chémia - projekt v praxi Chémia - projekt v praxi
Chémia - projek...
Chémia - projekt v praxi Chémia - projekt v praxi
Chémia - projek...
Chémia - projekt v praxi Chémia - projekt v praxi
Chémia - projek...
Chémia - projekt v praxi Chémia - projekt v praxi
Chémia - projek...
Chémia - projekt v praxi Chémia - projekt v praxi
Chemia
Chemia Chemia
Chemia
Chemia Chemia
 

Logo