Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V rámci implementácie poznatkov z politológie (práca poslanca NR SR, voľby, komunálne voľby) sa v klubovni školy dňa 29.9. pre študentov prvého a druhého ročníka a 30.9. pre študentov tretieho a štvrtého ročníka uskutočnili besedy s poslancom NR SR Mgr. Richardom Vašečkom. Besedy svojím obsahom nabádali mladých ľudí k volebnej zodpovednosti v komunálnych voľbách. Študenti získali nové a potrebné informácie, ktoré ako budúci prvovoliči určite využijú.

Nemaj v paži
Nemaj v paži Nemaj v paži
Nemaj v paži
Nemaj v paži Nemaj v paži
Nemaj v paži
Nemaj v paži Nemaj v paži
Nemaj v paži
Nemaj v paži Nemaj v paži

logo