Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Projekt „Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život“ mení priestory a vyučovanie biológie. Čiernu tabuľu nahradila nová interaktívna s príslušenstvom, steny zdobia výučbové plagáty a na stoloch pribudli moderné mikroskopy, ktorých funkcie si vyskúšali študenti pri pozorovaní rastlinných pletív.Prioritou projektu je premena tradičnej školy na modernú a práve vytvorením príjemného priestoru, používaním moderných didaktických pomôcok sa snažíme vytýčený cieľ dosiahnuť.

bio1
bio1 bio1
bio2
bio2 bio2
bio3
bio3 bio3

logoEU