Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V utorok 4. novembra 2014 sa v klubovni našej školy konala dejepisná konferencia venovaná 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny a 70. výročiu vypuknutia SNP. Konferencia je súčasťou projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život. S príspevkami vystúpili študenti 2. a 3. ročníka, ktorí pútavo priblížili publiku tieto významné medzníky našej histórie.

IMG 1336

 IMG 1360

IMG 1377

111