V netradičnej súťaži IT Factor sme v rámci projektu "Učíme sa nie len z učebníc, učíme sa život" ukázali žiakom základných škôl prácu s robotickou stavebnicou LEGO MINDSTROM Ev3. Žiaci, v rámci súťaže, mali možnosť po krátkej prednáške vyskúšať naprogramovať  robota, ktorý mal splniť jednoduchú úlohu - prejsť cez tri čierne čiary a na tej poslednej zastať.

Štvorčlenné tímu zo základných škôl sa pustili do tejto úlohy s nadšením. Aj keďn na prvý pohľad sa zdala ľahka, ako to už v živote býva, vyskytli sa problémy. Ale tie vďaka žiakom z našej školy, ktorí už majú  nadobudli skúsensoti, vedeli vďaka dobre mieneným radám rýchlo odstrániť.

ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor
ITfactor
ITfactor ITfactor

111