Dňa 28.novembra 2014 sme organizovali už 15. ročník fyzikálnej konferencie, na ktorej  prezentovalisvoje teoretické a experimentálne práce budúci maturanti z fyziky,učitelia fyziky  vytvorené materiály v rámci projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život adoc. RNDr. František Kundracik, PhD., Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave, odbornou prednáškou o fyzike streľby z luku. 

"Zlatým klincom", resp. "zlatým šípom" programu bola streľba z luku "naživo". 70 účastníkov z radov žiakov potvrdzuje veľký záujem o fyziku.

IMGP6521  IMGP6538  IMGP6670  111