Dňa 14. novembra 2014 sa v rámci projektu Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život realizoval projekt Žena v tiesni, čím sa implementovali poznatky zo sociológie v praxi. Projekt bol adresovaný študentkám druhého ročníka (2.B, 2.C, 2.G). Pozvanie do našej školy prijala Tatiana Brnová, pracovníčka krízového centra. Študentky získali informácie o násilí páchanom na ženách a rady, ako odhaliť možného partnera - násilníka.

 PB140034  PB140037  PB140038  111