V dňoch 20.6.2014 - 26.6.2014 sa vyučujúci, ktorí sú zapojení do projektu "Učime sa nielen z učebníc, učíme sa pre život", sa zúčastnili vzdelávania pre rozvoj kompentencií a zručností pedagogických pracovníkov s názvom Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, ktorý viedla psychologička Mgr. Veronika Hartsfield. Ako sa na prínos tohto kurzu pre učiteľov pozerá účastníčka projektu p.p.A.Karkušová?

"Pre mňa bol kurz prínosom a prišiel v pravý čas. Je užitočné občas v živote zastať a zamyslieť sa, prečo sa človek rozhodol robiť svoju prácu. Bolo strašne príjemné sa dozvedieť, že každý z nás, ktorí sme tam boli, práca učiteľa skutočne napĺňa. Kurz nás naučil, ako zvládať stresové situácie tak, aby sme neubližovali sebe ani žiakom. Rozoberali sme rôzne modelové situácie z pohľadu žiaka aj učiteľa, napr. ako sa správne zachovať v prípade, keď je žiak na učiteľa agresívny. Vieme už, čo vedie k vyhoreniu učiteľa a ako si to ustrážiť. Ukázali sme si rôzne relaxačné techniky, ktoré sa mne osobne strašne páčili. Aj keď to zo začiatku nikomu z nás veľmi nešlo. Snáď viac ako kedykoľvek inokedy som si uvedomila, akú veľkú moc má učiteľ. Môže formovať žiaka tak, aby sa z neho stal sebavedomý mladý človek, schopný prekonávať strach a prezentovať svoje vedomosti. Vzdelanie má pre mňa veľmi vysokú hodnotu. Otvára nám dvere všade, kde si len zmyslíme. Tento kurz nám poskytol základné know-how ako namotivovať na to aj naších žiakov. Ďakujem Veronike za to, s akým zanietením sa nám venovala, za psychohygienu, ktorú sme potrebovali ako soľ a za mega-dobré rady, potrebné k našej práci."

IMG 1137 IMG 1138IMG 1139

111