Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Učitelia, ktorí sú zapojení do projektu Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život, sa zúčastnili vzdelávania zameraného  na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby.

Hlavným cieľom vzdelávania bolo nadobudnúť zručnosti v používaní notebooku, interaktívnej tabule,  využiť prepojenie na ďalšie zariadenia ako vizualizér a mikroskop, aktívne využívať interaktívnu tabuľu a precvičiť praktické zručnosti pri jej ovládaní.

Absolvovaním školenia získali praktické zručnosti, ktoré využijú pri zvyšovaní popularity predmetu, kvality výučby a pri vytváraní motivujúceho prostredia pre prácu študentov.

1420614220092  1420615375182

1420615400161   1420615405674

111