Dňa 9. 3. 2015 sa uskutočnilo vzdelávanie určené vyučujúcim matematiky zastrešené projektom Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život. Obsahom bolo charakterizovanie a rozdelenie softvérov využiteľných v práci učiteľa matematiky, aplikácia Geogebra, Equation Grapher, programy CAS na hodinách,

tvorba výukových materiálov v týchto prostrediach, učenie a vysvetľovanie priamo  v súčinnosti s interaktívnou tabuľou, možnosti využitia v jednotlivých tematických celkoch. Nechýbala ani tvorba modelových hodín matematiky s ich použitím. Veríme, že vďaka školeniu sa matematika stane príťažlivešia.

IMG 0602  IMG 0603

IMG 0604  IMG 0605

IMG 0606