Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V septembri 2020 nás čakajú voľby troch zástupcov rodičov do rady školy. Prosíme rodičov našich žiakov, ktorí majú záujem kandidovať do ustanovujúcich volieb do rady školy, aby nám svoj záujem do 2. septembra 2020 písomne oznámili. Vyhlásenie volieb a vzor na vyjadrenie záujmu: Vyhlásenie volieb zástupcov rodičov do rady školy. Vzor vyjadrenia záujmu kandidovať do RŠ.