logoekoklimax

Naša škola v tomto školskom roku organizuje projekt Eko-klimax 2014, ktorý je financovaný z nórskych fondov - v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy". Jedným z cieľov projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti klimatických zmien. Prvá akcia v rámci projektu sa uskutočnila 27.11.2014. Je ňou školská konferencia na tému "Zmeny klímy a ich dôsledky". Vystúpili na nej pozvaní odborníci-ekológovia, ako aj naši žiaci s vlastnými prezentáciami.

norskefondy  IMG 2047   IMG 2040   IMG 2052