Projekt Eko klimax je v štádiu realizácie. Pozrite sa na budovanie oddychovej zóny a efektívne využívanie dažďovej vody na GVPT v praxi. Výsadba vzácnych drevín a budovanie náučného chodníka je len zlomok toho, čo sa v rámci projektu chystá. Realizácia tohto projektu je veľmi náročná. Jej autorke a vedúcej projektu p.prof. Márii Šimonovej veru niet čo závidieť.

ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax
ekoklimax
ekoklimax ekoklimax

Budované v rámci projektu EKO klimax, ktorý je financovaný z Nórskych fondov.

logoekoklimax