Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Erika, ako si sa dostala spolu s Tomášom Čreveňom do Nórska a čo bolo hlavným poslaním/náplňou tejto návštevy? 

Naša škola dostala ponuku od Úradu vlády SR na účasť na tejto študijnej ceste. Ponuku dostala na základe získania grantu od Nórskych fondov pre projekt, ktorý zastrešuje naša pani profesorka PaedDr. Mária Šimonová. Cieľom tohto projektu je vybudovanie dažďovej záhradky, záhradného jazierka a systému na zachytávanie a využívanie dažďovej vody pre technické účely našej školy. Hlavnou náplňou tejto študijnej cesty bolo odprezentovanie nášho projektu špecialistom na vodné zdroje a civilnú ochranu v Nórsku.

Aký dojem na teba urobilo hlavné mesto Nórska?

Oslo je veľmi pekné mesto. Nóri sa starajú o svoje životné prostredie. Snažia sa budovať zelené plochy všade, kde je to čo i len trochu možné. Sídliská sú plné zelene a vodných plôch. Do popredia sa dostávajú zelené strechy, ktoré zmierňujú problémy s povodňami. Nóri sa taktiež starajú o svoje zdravie. Všade, kde sme sa pohli, sme videli, ako ľudia športujú. Parky boli plné bežcov, psičkárov či študentov, ktorí sedeli na tráve a grilovali. Obyvatelia Osla preferujú dopravu na bicykloch, čo im umožňuje aj veľmi dobre vybudovaná sieť cyklistických chodníčkov. Taktiež majú veľa voľne prístupných športovísk. Ďalším plusom je, že Nórsko podporuje elektromobily, ktoré sú nielen ekologickejšie ale aj tichšie, ako klasické automobily. Majitelia elektromobilov majú mnohé výhody ako napríklad parkovanie a nabíjanie zdarma. Taktiež majú veľmi dobre vybudovanú mestskú hromadnú dopravu. Na autobusy, električky, metro a lode majú jeden lístok. Všetky tieto prepravné prostriedky premávajú veľmi často. Nikdy sa nám nestalo, aby sme museli čakať na ďalší spoj viac ako 5 minút.  

Koľko študentov z akých krajín sa ešte okrem teba tejto prezentácie zúčastnili?

Na tejto študijnej ceste sa zúčastnilo sedem škôl zo Slovenska. Z každej školy boli dvaja študenti a jeden pedagogický dozor.

Aký ohlas mal náš projekt?

Náš projekt patril k najrozsiahlejším, čo sa týka množstva naplánovaných prác a taktiež sme mali veľmi dobré ohlasy na našu samotnú prezentáciu. 

Mala si možnosť spoznať mladých ľudí. Akí sú Nóri? Hovorí sa o nich, že sú veľmi studení.

Veľkým prekvapením bolo, že všetky vekové kategórie ovládali angličtinu. Nebol žiadny problém sa dohovoriť. Taktiež sme sa nestretli s neochotou. Keď sme sa pýtali na cestu alebo v obchode, keď sme hľadali miestne špeciality, dokázali nám poradiť  Na Nóroch sa mi najviac páči ich životný štýl. Žijú s väčšou energiou, sú spoločenskí a tolerantní k iným kultúram.

Čo bolo pre teba najväčší zážitok?

Celý výlet bol veľkým zážitkom. Od prvého dňa, kedy sme sa stretli so slovenským veľvyslancom v Nórsku Františkom Kašickým, ktorý nám porozprával o úlohách veľvyslanca. Ukázal nám budovu slovenského veľvyslanectva a následne nás previedol Vigelandovim parkom a mestom, kde nám okrem iného ukázal aj palác, v ktorom býva nórsky kráľ. Druhý deň sme navštívili Nansen park, ktorý vznikol prerobením bývalého letiska. Neskôr, v ten deň sme navštívili múzeum Fram, kde sú vystavené pôvodné lode nórskych bádateľov severného pólu. Do jednej z lodí sa dokonca dalo vstúpiť a prezrieť si jej vnútro. Ďalší deň sme navštívili skokanský mostík Holmenkollen, z ktorého sme mali výhľad na celé Oslo. Následne nás previedli sídliskom, kde budujú adaptačné opatrenia pre vytvorenie ekologického mesta.

Čo si myslíš o tejto forme spolupráce?

Je to úžasná príležitosť, ktorú by som dopriala všetkým. Pri takýchto aktivitách sa môžeme mnoho naučiť, získať rozhľad do života. Môžeme si z danej krajiny odniesť mnoho poznatkov a aplikovať ich doma pre skvalitnenie nášho života.

Čo je dôležité pre študenta /aké vlastnosti, vedomosti a zručnosti, aby bol schopný na takomto medzinárodnom fóre prezentovať prácu/projekt?

Všetkým by som predovšetkým odporučila, aby sa nebáli a brali každú príležitosť, ktorá sa im naskytne. Taktiež, aby sa poctivo venovali angličtine, pretože angličtina je v dnešnej dobe jedným z najdôležitejších kľúčov k úspechu. Neoddeliteľnou súčasťou dobrého študenta je určite aj inteligencia, slušné správanie, aktívny prístup k povinnostiam.

Ďakujem za rozhovor. (zhovárala sa Alica Karkušová)

DSC 8599  DSC 8603

DSC 8686  DSC 8716

DSC 8658