Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V júni 2015 sa v rámci projektu Eko – klimax uskutočnil kvíz s ekologickou tematikou, ktorého sa zúčastnilo 150 žiakov školy. V silnej konkurencii zvíťazili Zuzana Krištofíková (1. miesto) a  Veronika Kašáková (2. miesto) obidve z 2.F triedy a tretie miesto obsadila Adriana Rakovanová z 2.G triedy.

2FG