Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Súčasťou projektu EKO-klimax, ktorý napreduje najmä vďaka obetavej M.Šimonovej, je aj dažďová záhradka. Chceli by sme poďakovať študentom našej školy, ktorí výrazne prispeli k tomu, že areál dažďovej záhradky s jazierkom začína nadobúdať svoju podobu.

Aký význam má dažďová záhradka pre svoje okolie? 

 • pomáha zmierniť problémy s povodňami
 • zlepšuje kvalitu vôd v našich vodných tokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do miestneho vodného toku
 • zvyšuje atraktivitu záhradnej architektúry  v mestách a obciach
 • doplňuje zásoby podzemných vôd
 • zlepšuje mikroklímu prostredia zvýšeným výparom
 • poskytuje útočisko pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov
 • šetrí finančné prostriedky za odvod dažďovej vody do kanalizácie

 Ako bude vyzerať konečný stav dažďovej záhradky?

dazdova

Dažďová záhradka patrí do systámu využitia dažďovej vody pre technické účely školy. Aký je tento systém?
 • zo strechy hlavnej budovy školy bude dažďovým zvodom pomocou PVC rúr voda zvádzaná dopivničných priestorov budovy školy
 • v pivničných priestoroch sa bude nachádzať retenčná nádoba
 • nádoba bude pripojená na slepú vetvu vodovodných rozvodov v budove školy, aby na každom poschodí bol zabezpečený prístup k tejto vode
 • miesta, kde bude prístup k tej vode, budú jasne označené, aby nemohlo dôjsť ku požitiu tejto vody
 • voda bude do potrubia vháňaná pomocou vodného čerpadla

20151016 114858

20151106 110609 20151106 110615

20151106 110628

20151106 110643