V rámci projektu EKO-klimax sa v areáli našej školy buduje náučný chodník a dažďová záhradka. V spolupráci s p. prof. M. Šimonovou a A. Karkušovou študenti 1. a 3.ročníka na hodinách informatiky vytvorili vlastné návrhy na brožúru - propagačný/informačný materiál k náučnému chodníku.

clanok1

Tento letáčik reálne bude k dispozícii žiakom základných škôl, študentom, rodičom, učiteľom, skrátka všetkým budúcim návštevníkom nášho náučného chodníka. Z neho sa budú môcť návštevníci aj čo-to naučiť  a dokonca si otestovať svoje vedomosti.

clanok2

 

Preto je vhodný aj pre učiteľov prírodovedy/biológie, ktorí v budúcnosti môžu zrealizovať svoje vyučovacie hodiny so svojimi žiakmi priamo u nás. Výber tých najlepších brožúr práve prebieha. V tomto príspevku sú použité práce prváčok Lenky Rúfusovej a Moniky Zjavkovej.

clanok3

Brožúry študenti navrhovali v MS Publisher a ich práce si môžete pozrieť TU.