.... v projekte EKO-klimax návrh dažďovej záhradky vychádza z práce našich študentov Jakuba Dzimku a Eriky Lettrichovej s názvom Problematika klimatických zmien na Zemi a ich riešenie v podmienkach školy, s ktorou sa zúčastnili celoštátneho kola súťaže SOČ? Študenti navrhli projekt Inovatívneho systému manažmentu odtoku dažďovej vody, ktorý je možné aplikovať v podmienkach školy. Vyriešili zachytávanie vody na pozemku školy s cieľom využitia zachytenej vody na technické účely školy.

Cieľom celého projektu je okrem iného zvyšovať povedomie o klimatických zmenách a ich riešení. Dažďová záhrada čaká na svoje dokončenie v teplejších mesiacoch roka. Stav k dnešku je zachytený na videu.