Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Áno, aj to bude čoskoro možné. Náš náučný chodník má vzdelávaciu aj praktickú funkciu, čo môžu využiť učitelia základných škôl v Martine a okolí, ale aj rodičia s deťmi, ktoré sa rady učia niečo nové praktickou a hravou formou. 

Malí aj veľkí návštevníci sa naučia spoznávať lokálne dreviny, ich plody a ich význam pre hospodárstvo.

  1. Živočíchy: areál školy je bohatý na mnohé migrujúce a hniezdiace vtáky, ale je aj biotopom pre úkryt a potravu pre rôzne živočíchy.
  2. Jazierko: naše jazierko zachytáva dažďovú vodu, učí nás porozumieť vode, zlepšuje mikroklímu prostredia a zabezpečuje pitný režim pre voľne žijúce živočíchy.
  3. Daždová záhrada je miestom zachytávania dažďovej vody zo striech, doplňuje zásoby podzemných vôd a výsadba kvitnúcich rastlín estetizuje priestor átria školy.
  4. Bylinková špirála vás oboznámi s jednotlivými liečivými rastlinami, ktoré majú rôzne použitie v ľudovom liečiteľstve.
  5. Búdky: ponúkame vám ukážky rôznych typov búdok, ktoré sú útočiskom vtákov za mrazivých nocí a chránia ich pred predátormi.
  6. Ako dlho rástol strom? Ukážeme vám a vysvetlíme, ako vznikajú letokruhy.
  7. Poznáš ihličnatý strom podľa plodu? Zbierka rôznych šišiek vás oboznámi s tým, ktorému ihličnatému stromu patria.