Už niekoľko rokov na škole prebieha zber papiera. Nedávno si patronát nad zberom zobrala 1.C trieda. Podujali sa vyčistiť skladové priestory školy od desiatky rokov starých a  zničených kníh. A čo hovoria sami o tejto aktivite?
IMG 6529
 
"Ako druhá naj super trieda - 1.C sme privítali možnosť zapojiť sa do aktivity, ktorá pomôže škole aj životnému prostrediu. Zber papiera prebiehal od začiatku apríla až do konca mája. Pár hodín navyše sme obetovali pre triedenie starých kníh a papierov plných vône histórie a prachu.
IMG 6535
Postarali sme sa aj o zber vyseparovaného papiera z kabinetov profesorov a všetkých ostatných areálov školy. Zviazané kopy sme nakoniec odovzdali firme Brantner, ktorá nám poskytne mäkké toaletné papiere a utierky. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí týmto spôsobom pomohli nielen škole, ale aj stromom v našom okolí a životnému prostrediu." - kolektív 1.C
IMG 6532
Týmto článkom chceme poďakovať všetkým predchádzajúcim triedam a profesorom, ktorí sa o zber papiera po minulé roky dlhodobo starali.
IMG 6128