untitled 43

Milé študentky a milí študenti II. A, B, C, D a III. E,

v novembri dostanete od riaditeľky školy Mgr. Dariny Súderovej základné informácie o seminároch. V tomto článku nájdete ďalšie informácie, ktoré pomôžu zvoliť si semináre.

 

Milé študentky a milí študenti III. A, B, C a IV. E,

informačné stretnutie o výbere seminárov bude v januári 2024.

 

V záverečných dvoch ročníkoch štúdia žiaci GVPT Martin študujú voliteľné predmety podľa vlastného záujmu, ktoré si vyberú zo zoznamu:

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasných tried II. A, B, C, D

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasnej III. E

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasných tried III. A, B, C

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasnej IV. E

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 3. ročníku štvorročného a v 4. ročníku bilingválneho štúdia:

3EKO

3IVT
3KAJ

3NEJ

3SPJ

3RUJ

3SEB

3SED

3SEC

3SEF

3SEG

3SEM

3SSJ

3SPS

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 4. ročníku štvorročného a v 5. ročníku bilingválneho štúdia

4-hodinové voliteľné predmety:

mEKO

mIVT

mKAJ

mKNEJ

mKRUJ

mKSPJ

mPSY

mSEB

mSEC

mSED

mSEF

mSEG

mSEM

mEST

mSPS

 

2-hodinové voliteľné predmety:

mCVC

mCVF

mCVM

mCMZ

mSES

mSAJbiling

 

Voliteľné predmety budú klasifikované. Predmet sa otvorí v prípade, že záujem prejaví minimálne 12 žiakov.

Pre žiakov II. A, II. B, II. C, II. D a III. E pripravujeme v januári 2024 testovanie profesijnej orientácie – kariérne poradenstvo s odborníkmi z CPP v Martine pre jednotlivé triedy.

Začiatkom 2. polroka sa budú žiaci prostredníctvom EduPage záväzne prihlasovať na voliteľné predmety pre školský rok 2024/2025. Systém je nastavený tak, že oznámi žiakom aj rodičom, keď sa spustí prihlasovanie.

Jedným z cieľov voliteľných predmetov je pripraviť žiakov na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni. Na vyžiadanie ich pošle záujemcovi e-mailom riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 

Konzultácie k obsahu jednotlivých voliteľných predmetov poskytnú vedúci a členovia predmetových komisií:

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.: seminár z fyziky, cvičenia z fyziky

Mgr. Denisa Lublinská: konverzácia v ANJ; seminár z ANJ v 5. roč. biling. štúdia

Mgr. Vladimíra Damková: konverzácia v druhom cudzom jazyku (ruský, nemecký, španielsky jazyk)

Mgr. Mária Čamborová: seminár z matematiky, cvičenia z matematiky, cvičenia matematických zručností, informatika a výpočtová technika

RNDr. Alica Karkušová: informatika v prírodných vedách a matematike

Mgr. Darina Súderová: seminár zo slovenského jazyka a literatúry, seminár zo slovenského jazyka, estetika

Mgr. Lucia Smižiková: seminár z biológie

Mgr. Lucia Brezniaková: seminár z chémie, cvičenia z chémie

PaedDr. Pavol Stach: spoločenskovedný seminár, ekonomika, psychológia

Mgr. Eva Šimová: seminár z dejepisu

Mgr. Zuzana Hrušková: seminár z geografie

 

Na otázky odpovie vedenie školy (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), do učebných osnov jednotlivých predmetov je možné nahliadnuť po dohode s riaditeľkou školy (043/ 4213 002).

 

Konzultácie poskytuje kariérna poradkyňa Mgr. Denisa Uherová (https://vychovna-poradkyna4.webnode.sk/).

 

Je možné konzultovať aj s Centrom poradenstva a prevencie Martin:

https://www.cpppapmartin.sk/

powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,2

Pocitová teplota: 28,8

V čase: 19.07.2024 17:42:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?