Za posledné roky sa toho na škole udialo nemálo. Popri bežných vyučovacích dňoch, aktivitách, budovaní priestorov, zapájaní sa do projektov sa niektorí žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi venovali i mimovyučovacím aktivitám. Najúspešnejší študenti svojím výrazným pôsobením v súťažiach prekročili pôdu školya reprezentovali nás v celoštátnych súťažiach. Ich víťazné mená rezonujú v živote školy naďalej.

Tomáš Štefanov 2020 chémia Chemická olympiáda
Boris Hnila 2020 geografia Geografická olympiáda
Tomáš Štefanov 2020 fyzika SOČ
Matúš Ondreják 2020 fyzika SOČ
Michal Miškolci 2020 robotika SOČ
Matúš Ondreják 2019 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Tomáš Štefanov 2019 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Marek Červeň 2019 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Michal Miškolci 2019 robotika Festival vedy a techniky AMAVET
Boris Hnila 2019 dejepis November 89 a MY
Michaela  Jančošková 2019 dejepis November 89 a MY
Karolína Lettrichová 2019 dejepis November 89 a MY
Karin Kačková 2019 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Boris Hnila 2019 dejepis Česko-slovenská dejepisná súťaž
Matej Bižaca 2019 dejepis Česko-slovenská dejepisná súťaž
Matúš Ondreják 2019 dejepis Česko-slovenská dejepisná súťaž
Matúš Ondreják 2019 dejepis dejepisná olympiáda
Matúš Ondreják 2019 biológia biologická olympiáda
Matúš Ondreják 2019 chémia, biológia korešpondenčný seminár z biológie a chémie
Matúš Ondreják 2019 chémia chemická olympiáda
Tomáš Štefanov 2019 chémia chemická olympiáda
Marek Bátory 2019 ekonomika ekonomická olympiáda
Juraj Kajan 2019 ekonomika ekonomická olympiáda
Juraj Kajan 2019 občianska náuka olympiáda ľudských práv
Michal Miškolci 2019 robotika RoboCup
Tomáš Štefanov 2019 robotika RoboCup
Tereza Rafajová 2019 robotika RoboCup
Michal Miškolci 2019 robotika RBA
Kristína Horanská 2019 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Michaela Mrníková 2019 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Karin Kačková 2018 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Lucia Ďuricová 2018 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Mária Buckulčíková 2018 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Tomáš Štefanov 2018 chémia chemická olympiáda
Viktória Telepčáková 2018 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Michal Miškolci 2018 robotika RBA
Tomáš Štefanov 2018 robotika RBA
Tereza Rafajová 2018 robotika RBA
Robert Choma 2018 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Michaela Mrníková 2018 fyzika Festival vedy a techniky AMAVET
Michaela Mrníková 2018 pedagogika SOČ
Juraj Vasek 2018 biológia SOČ
Adam Beloš 2017 šport Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu
Barbora Záhradníková 2017 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Zuzana Adamcová 2017 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Terézia Lazarová 2017 dejepis dejepisná olympiáda
Eva Jánošíková 2017 dejepis Eustory
Martin Havelka 2017 programovanie Špongia
Juraj Jánošík 2017 programovanie Špongia
Ján Remeň 2017 programovanie Špongia
Marián Šimo 2017 programovanie Špongia
Juraj Vasek 2017 programovanie Špongia
Michal Miškolci 2017 robotika RBA
Tomáš Štefanov 2017 robotika RBA
Tereza Rafajová 2017 robotika RBA
Tomáš Červeň 2017 chémia chemická olympiáda
Juraj Vasek 2017 biológia Festival vedy a techniky AMAVET
Dominika Gáborová 2017 biológia Festival vedy a techniky AMAVET
Karin Kačková 2017 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Lucia Ďuricová 2017 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Mária Buckulčíková 2017 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Michaela Hriňová 2017 slovenský jazyk Sárova Bystrica
Simona Biróová 2017 občianska náuka Generácia Euro
Nikoleta Dieneltová 2017 občianska náuka Generácia Euro
Tomáš Gomola 2017 občianska náuka Generácia Euro
Sarah Minčíková 2017 občianska náuka Generácia Euro
Vladimír Németh 2017 občianska náuka Generácia Euro
Lorna Krivušová 2017 robotika First Lego League
Marek Bátory 2017 robotika First Lego League
Michaela Mrníková 2017 robotika First Lego League
Jakub Sokolík 2017 robotika First Lego League
Michal Miškolci 2017 robotika First Lego League
Tomáš Štefanov 2017 robotika First Lego League
Tereza Rafajová 2017 robotika First Lego League
Juraj Michálek 2017 robotika RoboCup
Matej Jurčík 2017 robotika RoboCup
Jakub Krcho 2017 robotika RoboCup
Michal Holeček 2017 robotika RoboCup
Šarlota Fančiová 2016 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Ema Fančiová 2016 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Michaela Ivanová 2016 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Nina Kalinková 2016 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Zora Šišmišová 2016 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Daniel Viliam Mazáč 2016 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Patrik Popelár 2016 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Erik Brichta 2016 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Erika Lettrichová 2016 fyzika SOČ
Karin Svrčková 2016 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Peter Baranovič 2016 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Zlatica Bartošová 2016 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Veronika Čepčányová 2016 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Michaela Hriňová 2016 slovenský jazyk Sárova Bystrica
Juraj Vasek 2016 informatika AzetBattle
Juraj Vasek 2016 informatika Junior Internet
Matúš Lazar 2015 dejepis SOČ
Filip Sopóci 2015 dejepis SOČ
Deana Huntatová 2015 tanec School Dance
Alexandra Paulína Drdanová 2015 tanec School Dance
Veronika Šavlová 2015 tanec School Dance
Lenka Smoligová 2015 tanec School Dance
Denisa Richvalská 2015 tanec School Dance
Sabína Ferančíková 2015 tanec School Dance
Miriam  Pavlíková 2015 tanec School Dance
Simona Mikulková 2015 tanec School Dance
Juraj Vasek 2015 informatika Junior Internet
Jakub Krcho 2015 robotika RoboCup, RBA
Michaela Hriňová 2015 robotika RBA
Lukáš Bielesch 2015 robotika RoboCup, RBA
Miriam  Pavlíková 2015 robotika RoboCup
Denisa  Richvalská 2015 robotika RoboCup
Zuzana Koniarová 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Alexandra Hronská 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martina Smetanová 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Michaela Ivanová 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Nina Kalinková 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Adam Beloš 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Lucia Ďuricová 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Karin Svrčková 2015 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Igor Putovný 2015 chémia chemická olympiáda
Martin Fabšík 2015 chémia chemická olympiáda
Jakub Dzimko 2015 biológia biologická olympiáda
Lesia Hoghová 2015 biológia biologická olympiáda
Jozef Višňovský 2015 biológia biologická olympiáda
Richard Hasaj 2015 dejepis dejepisná olympiáda
Liliana Baračová 2015 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Tatiana Mira Bartková 2015 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Peter Baranovič 2015 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Igor Putovný 2014 chémia chemická olympiáda
Liliana Baračová 2014 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Tatiana Mira Bartková 2014 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Jakub Dzimko 2014 biológia SOČ
Tereza Štefková 2014 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Vanesa Vrabcová 2014 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Jakub Dubec 2013, 2014 informatika Junior Internet
Karin Svrčková 2013, 2014 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Patrícia Bažaljová 2013 tanec School Dance
Richard Hluško 2013 tanec School Dance
Lenka Koklesová 2013 tanec School Dance
Simona Mikulková 2013 tanec School Dance
Miriam Pavlíková 2013 tanec School Dance
Aneta Pavlíková 2013 tanec School Dance
Bibiana Pasternáková 2013 tanec School Dance
Kristína Polerecká 2013 tanec School Dance
Ivana Rómová 2013 tanec School Dance
Ester Zacharová 2013 tanec School Dance
Patrik Aaron Zukal 2013 tanec School Dance
Pavlína Vaňková 2013 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Katarína Kvašňovská 2013 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Michaela Perinajová 2013 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Zuzana Kohútová 2013 chémia chemická olympiáda
Tatiana Ďaďová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Zuzana Koniarová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Karin Martinková 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Katarína Zakopalová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Červeň 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Korbačka 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Poljak 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Michal Židó 2013 biológia biologická olympiáda
Samuel Baláž 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Bruno Čalkovský 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Maroš Dostál 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Róbert Fabián 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Martin Jacko 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Jakub Krúpa 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Tomáš Kubek 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Anton Púček 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Matej Šimún 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Matej Šranc 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Patrícia Dřímalová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Tatiana Výbošťoková 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Vladimír Čillo 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Peter Zigo 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Marek Ďaďo 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Kyselica 2012,2 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
    2013 tanec School Dance
Tomáš Marek Kováčik 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Daniel Viliam Mazáč 2012 geografia geografická olympiáda
Zuzana Krištofíková 2012 geografia geografická olympiáda
Dominik Kevický 2012,2 geografia geografická olympiáda
    2013 dejepis Otázniky histórie
    2013 náuka o spoločnosti olympiáda ľudských práv
Roman Ladoš 2012 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Zuzana Kotuličová 2012 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Pavol Debnár 2012 nemecký jazyk písanie poviedok v nemeckom jazyku
Michaela Kučerová 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Roman Ladoš 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Ivana Líšková 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Alexandra Matejovská 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Ivona Mužilová 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Marika Makovníková 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v atletike
Tatiana Vybošťoková 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v atletike
Lukáš Bielesch 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
    2012, 2013 geografia geografická olympiáda
Marek Ďaďo 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Karin Hrnčiarová 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Erik Hurina 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Erika Lettrichová 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
    2014 biológia SOČ
Zuzana Sobolová 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Matej Stano 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Juraj Záborský 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Patrik Zigo 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Lucia Pšenčíková 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Patrik Ciklamíni 2011, 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Tomáš Majer 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Anna Ballová 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Alexandra Mikulová 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Richarda Knappová 2011, 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Adriana Beratšová 2011, 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Dominik Kevický 2011 dejepis dejepisná olympiáda
Dominik Kevický 2011 dejepis Otázniky histórie
Peter Pelz 2010, 2011 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Pavol Debnár 2011 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Natália Cedzová 2011 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyku
    2011, 2013 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Dominika Sobolova 2011, 2012 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Stanislava Debnárová 2010 - 2012 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
    2011, 2012 nemecký jazyk písanie poviedok v nemeckom jazyku
    2012 anglický jazyk písanie anglických esejí
Alžbeta Galková 2010 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Dáša Gáborová 2010 dejepis dejepisná olympiáda
Dáša Gáborová 2010 - 2012 dejepis Otázniky histórie
Petra Jamrišková 2009 náuka o spoločnosti Mladý Európan
Katarína Kostolná 2009 náuka o spoločnosti Mladý Európan
Adriana Najmanová 2009 náuka o spoločnosti Mladý Európan
Ivan Míček 2009 náuka o spoločnosti Ekonomická olympiáda
Zuzana Kusá 2009 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyka
Kristína Štrbíková 2009 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Kristína Šurabová 2008 - 2010 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Henrieta Chovancová 2008 občianska náuka olympiáda ľudských práv
Henrieta Chovancová 2007 náuka o spoločnosti Modelovanie európskeho parlamentu
Michal Borčin 2007 dejepis Otázniky histórie
Valéria Havranová 2007 fyzika SOČ
Lukáš Pogány 2007, 2008 chémia chemická olympiáda
Miroslav Šnírer 2007, 2008 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Veronika Medzihradská 2006 chémia chemická olympiáda
Janka Dírerová 2006 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Michal Varga 2006 fyzika SOČ
Peter Matis 2005 matematika SOČ
Jana Orieščiková 2005 ekonomika SOČ
Marianna Lajčiaková 2005 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Veronika Janíčková 2005 literatúra Hviezdoslavov Kubín
Nikola Marföldiová 2005 - 2008 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Ján Odler 2005, 2007 dejepis Otázniky histórie
Peter Lipták 2004 fyzika SOČ
Lukáš Pilarčík 2004 fyzika SOČ
Martin Odler 2004 dejepis Otázniky histórie
Soňa Hospodáriková 2004, 2005 chémia chemická olympiáda
Peter Šepitka 2003 fyzika SOČ
    2005 fyzika fyzikálna olympiáda
    2004 matematika matematická olympiáda
    2005 matematika SOČ
Dominika Kunertová 2003 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Jakub Kubiš 2003 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyku
Jozef Hartinger 2002 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Peter Jankovič 2002 chémia chemická olympiáda
Michal Šimera 2002 fyzika SOČ
Janka Kalinčáková 2002 astronómia SOČ
Mirko Zibolen 2002 matematika matematická olympiáda
Andrea Tinajová 2001 geografia geografická olympiáda
Ľubica Jakušová 2001, 2004 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Petra Jarošová 2001 biológia SOČ
Milan Marinčák 2001 literatúra Hviezdoslavov Kubín
Branislav Mikuláš 2000 matematika matematická olympiáda
Zdenko Totušek 2000 chémia chemická olympiáda
Marián Jakubský 2000, 2001 biológia biologická olympiáda
Ján Sýkora 2000 biológia biologická olympiáda
Ľuboš Daniel 2000 informatika SOČ
Ivan Banas 2000 fyzika SOČ
Henrich Herman 2000 fyzika SOČ
Stanislav Baláž 2000 anglický jazyk súťaž v písaní anglických esejí
Anna Maňková 2000 anglický jazyk Sedem divov slovenska - tvorba projektov
Peter Kubina 1998, 2000 občianska náuka SOČ
    2000 občianska náuka olympiáda ľudských práv
    2000 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyku
    2000 anglický jazyk súťaž v písaní anglických esejí
Katarína Klabníková 1999 biológia SOČ
Lucia Lúčanová 1999 anglický jazyk súťaž v písaní esejí
Eva Palenčárová 1999 anglický jazyk súťaž v písaní esejí
Alžbeta Slížová 1999 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Rostislav Šimoník 1998, 1999 informatika programovanie
Tomáš Záthurecký 1999 - 2001 informatika ZENIT
      informatika programovanie
Branislav Husár 1998, 1999 chémia chemická olympiáda
Zuzana Bruncková 1998 anglický jazyk súťaž v písaní esejí
Miroslava Čadecká 1998 výtvarná výchova Môj svet v srdci Európy
Martina Chovancová 1998 matematika matematická olympiáda
Richard Laffers 1998 fyzika fyzikálna olympiáda
Miroslav Stasinka 1998 výtvarná výchova Môj svet v srdci Európy
Ján Sýkora 1998 geografia geografická olympiáda
Veronika Štefková 1998 fotografia Môj svet v srdci Európy
Michal Tonhauser 1997, 1998 chémia SOČ
Miloš Daniel 1997 fyzika SOČ
Ivo Dvořák 1997 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Ján Grendár 1997 chémia chemická olympiáda
Denisa Hurtová 1997 literatúra Literárna súťaž A. H. Škultétyho
Katarína Kováčová 1997 literatúra Literárny Kežmarok
Lucia Planková 1996, 1997 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Viliam Tencer 1997 literatúra Literárny Kežmarok
    1997 literatúra Literárna súťaž A. H. Škultétyho
Michal Vechter 1997 fyzika SOČ
Michal Wiezik 1997 biológia SOČ
Henrich Datel 1996 matematika matematická olympiáda
Ľubomír Strelka 1996 biológia SOČ
Milan Matura 1996 fyzika SOČ
Hubert Poláček 1996 - 98 biológia biologická olympiáda
    1995 - 98 biológia SOČ
Zora Obuchová 1995 geografia geografická olympiáda
Ján Kudlička 1995 fyzika fyzikálna olympiáda
Július Koštan 1995 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Paula Gergelová 1995 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Michal Hlaváč 1995 literatúra Hviezdoslavov Kubín
Vladimír Kubovčík 1994 biológia SOČ
Monika Lamošová 1994 biológia SOČ
Linda Vargová 1994 matematika SOČ
Anna Beňadiková 1994 matematika SOČ
Ľubomír Chalupka 1994 zemepis SOČ
Jana Dianovská 1994 zemepis zemepisná olympiáda
Michal Hlaváč 1994 biológia biologická olympiáda
Matej Babjak 1994 chémia chemická olympiáda
Ján Kudlička 1994 fyzika fyzikálna olympiáda
Jaromír Ftorek 1992 zemepis zemepisná olympiáda
Michal Javorka 1992 fyzika Vesmír je náš svet
Norbert Adamko 1992 fyzika Vesmír je náš svet
Igor Lengyel 1992, 1993 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Ľubica Mazúrová 1992 chémia chemická olympiáda
Michal Javorka 1992 fyzika SOČ
Boris Gubriansky 1992 fyzika SOČ
Milan Chromý 1992 fyzika SOČ
Róbert Olos 1992 biológia SOČ
Andrej Gočaltovský 1992 biológia SOČ
Peter Něnička 1991 fyzika ZENIT
Pavol Eliáš 1987 matematika SOČ
Richard Hazer 1987 matematika SOČ
Jana Nováková 1987 fyzika SOČ
Lenka Galuščáková 1987 fyzika SOČ
Miloslav Čutka 1987 chémia SOČ
Štefan Vörös 1987 chémia SOČ
František Strelec 1987 fyzika SOČ
Tomáš Hlavata 1987 fyzika SOČ
Anton Smitka 1987 fyzika SOČ
Ingrid Spišáková 1987 fyzika SOČ
Vladimír Fapšo 1986 zemepis zemepisná olympiáda
Juraj Guráň 1986 fyzika SOČ
Roman Richter 1986 fyzika SOČ
Viera Tomašková 1986 biológia SOČ
Branislav Turanský 1986 informatika SOČ
Boris Lukáč 1985 literatúra Sládkovičova Radvaň
    1986 informatika SOČ
Igor Štefko 1985, 1986 chémia chemická olympiáda
Babeta Kišová 1985 ekonomika SOČ
Marián Vojtko 1985 informatika programovanie
Iveta Jesenská 1984 anglický jazyk SOČ
Vladimír Vigaš 1984 zemepis zemepisná olympiáda
Edita Polláková 1984 literatúra Sládkovičova Radvaň
Vladimír Nosák 1983 literatúra Literárna novinárska súťaž L. Novomeského
Martin Gažo 1983 matematika matematická olympiáda
Peter Maruniak 1983 fyzika SOČ
Vladimír Šabo 1983 fyzika SOČ
Jana Mauricová 1982 fyzika SOČ
Miroslav Kohút 1982 fyzika SOČ
Ondrej Kudlák 1982 fyzika SOČ
Ján Ertel 1982 fyzika SOČ
Radek Lilich 1982 chémia SOČ
Denisa Blahová 1982 chémia SOČ
Martin Káňava 1982 fyzika SOČ
Juraj Eliáš 1982 fyzika SOČ
Martin Gažo 1982 fyzika SOČ
Ivan Brozmann 1982 fyzika fyzikálna olympiáda
Ivan Celerin 1982 fyzika fyzikálna olympiáda
Eduard Grolmus 1982 fyzika fyzikálna olympiáda
Miroslav Garlík 1981 fyzika fyzikálna olympiáda
Milan Drobný 1980 chémia chemická olympiáda
Jana Grajciarová 1980 literatúra Literárna novinárska súťaž L. Novomeského
Tatiana Kubíková 1980, 1981 literatúra Literárna novinárska súťaž L. Novomeského
Anton Darnady 1974, 1975 zemepis Poznaj svoju vlasť
Vladimír Sládek 1973 chémia chemická olympiáda
Stella Rizmanová 1973 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Gabriel Čierny 1971 ruský jazyk Puškinov pamätník
Peter Kontsek 1971 fyzika fyzikálna olympiáda
Soňa Liptáková 1969 spev Zlatá ruža

 

powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,2

Pocitová teplota: 28,8

V čase: 19.07.2024 17:42:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?