Dňa 16. mája 2016 sa v klubovni Gymnázia už tradične zišli žiaci, aby si vypočuli troch absolventov – Jakuba Kubu, Jakuba Kubiša a Mira Šnírera, ktorí im prišli predstaviť ich možnosti štúdia prírodných vied a matematiky počas a hlavne po strednej škole.

IMG 0965

Prezentáciu C&C workshopu otvoril Miro svojím príspevkom, v ktorom študentom stručne predostrel, aké široké možnosti majú už teraz, ako napríklad webové prednášky z univerzít zadarmo (Coursera, edX, Udacity, KhanAcademy), programátorské kur (CodeAcademy), letné stáže (LEAF, Iuventa) a tábory (prestredoskolakov.sk), či program mentoringu na budúci akademický rok (talentguide.sk). Okrem rôznych programov, Miro poukázal na to, že všetko, čo sa raz človek naučí, môže raz zúročiť, ako on svoju stredoškolskú španielčinu na výmennom pobyte v Mexiku.

IMG 0892

Ďalším v poradí bol Jakub Kuba, ktorí už tradične stavil na svoj vysokoškolský príbeh a snažil sa študentov motivovať k tomu, aby popri škole využili voľný čas na maximum a nebáli sa príležitostí, ktoré ich postretnú. Na svojom príklade demonštroval, že aktivita sa vypláca, keď na grafe voľného času ukazoval svoje stáže v chémii, či v consultingu.

IMG 0950

Posledným z trojice študentov 6.F z roku 2010, ktorí sa rozhodli poskytnúť svojim pokračovateľom pomocnú ruku, ktorú oni sami pri výbere škôl nemali, bol Jakub Kubiš. Svojou prezentáciou sa snažil študentov najmä motivovať neklásť si iba primerané a častokrát zbytočne malé ciele, ale už teraz začať myslieť v „big picture“ a byť odvážnou verziou seba samého. Rovnako ako druhý Kubo, aj on sa rozhodol demonštrovať to na svojom príbehu, kedy sa neuspokojil s ČVUT a vysokou matematikou a akademickou dráhou, ale rozhodol sa pre management consulting v BCG a London Business School.

Na konferencii sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka plus maturanti. Chalani mali oproti iným ročníkom skvelo vymyslené otázky do diskusie, kedy študenti posielali otázky cez aplikáciu na mobile (cez WiFi, ktorú za 5 minút spravil Miro). Meradlom úspechu akcie môže byť aj živá diskusia, ktorá nastala po oficiálnom konci konferencie

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

4. 4. 2023 - preventívne podujatie Duševné zdravie (organizuje Mgr. M. Adamov v spolupráci so študentkami JLFUK)

5. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

12. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

19. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

19. 4. 2023 - triedne schôdze Rodičovského združenia GVPT o 16:00

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

26. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 9,1

Pocitová teplota: 8,1

V čase: 01.04.2023 18:55:34

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?