Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 0135

Po necelom roku snaženia sme v stredu 16. 6. 2021 dopísali poslednú kapitolu projektu Robotika… a robot ti tyká. Projekt poznačený krízou vďaka obrovskému úsiliu mnohých ľudí uzrel svetlo sveta aj napriek pandémii. Je až neuveriteľné, že v ťažkých podmienkach lektori boli schopní prednášať a  my učitelia spolu so študentmi sa vzdelávať v tak náročnej oblasti, ako je programovanie robotov na diaľku.

Obrovské ďakujem patrí p.riaditeľke D. Súderovej, ktorá dokázala našu školu zapojiť do tohto jedinečného projektu a vytvorila možnosť získať pre našu školu niekoľko robotov a k tomu zodpovedajúcu techniku. Celý projekt nás však naučil oveľa viac. Naučil nás navzájom spolupracovať, deliť si úlohy, naučil nás tímovej práci, ale aj súdržnosti. Zažili sme kopec zábavy a vznikli nové priateľstvá. Už vieme, aké náročné je naprogramovať čo i len chôdzu robota. Projekt nám ukázal aj nový pohľad na online vyučovanie. Skrátka, je toho veľa.

IMG 0307

Nedá mi inak, ako poďakovať a vyjadriť úctu aj obdiv všetkým zúčastneným študentom: Jakub Gubány, III. C, Boris Hnila, III. C, Tereza Boďová, II. A, Martin Muňko, II. E, Marek Čapliar, II. E, Edo Mráz, I.  A, kolegovi Tomášovi Dudíkovi, ktorý to organizačne zastrešoval, p.riaditeľke, ktorá nás do projektu prihlásila a zabezpečila medializáciu a propagáciu. Skromne som sa na projekte podieľala aj ja - Alica Karkušová, väčšinou ako autor článkov, ktoré boli súčasťou projektu. Vedomosti a zručnosti z projektu hodláme využívať aj naďalej. Už teraz študenti vymýšľajú zaujímavé aktivity s robotmi pre našich študentov, ktoré chceme rozbehnúť už na budúci školský rok. Tešíme sa, že projekt padol na úrodnú pôdu a posunul nás vo výuke a vzdelávaní opäť o trošku ďalej.

IMG 0319

Na záver - názory študentov:

Boris Hnila:

“Projekt ma toho naučil veľa. Okrem klasického programovania, pri ktorom som zužitkoval vedomosti z hodín informatiky, som sa dostal do kontaktu aj s hardvérom. Mal som šancu vyskúšať si, aké zložité je naučiť humanoidného robota chodiť. Predtým som si neuvedomoval, aký zložitý pohyb je pre nás samozrejmá chôdza. Riešil som problémy, s ktorými som sa dovtedy nestretol, ako napr. prehrievanie motorov či bezdrôtové spojenie s robotmi v rámci sieťovej infraštruktúry školy. Frustrujúce okamihy nastali, keď sme chceli testovať program, ale robot sa vybil :-). Potom sme museli čakať na dobitie batérie. Z projektu si odnášam okrem získaných vedomostí a skúseností aj dobrý pocit z tímovej práce a priateľskej atmosféry na školeniach a súťažiach. Som rád, že naša škola získala takúto vzácnu techniku, a už teraz sa teším, aké zaujímavé projekty a nápady s kamarátmi v budúcnosti zrealizujeme.”

Marek Čapliar: 

“Počas tohto projektu som sa naučil ako pracovať s robotmi NAO a Robotis Premium a ako ich programovať. Zistil som, že programovanie nie je až také ľahké, ale pokiaľ investujem do toho svoj čas a námahu, tak sa dostanem k výsledku. Aj napriek problémom, čo počas roboty nastali, som si tento projekt veľmi užil.”

Ďakujeme všetkým. 

 

V mene celého tímu napísala: A. Karkušová.