založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dejepisná konferencia k 100. výročiu znovuotvorenia martinského gymnázia

Dejepisná konferencia GVPT 1