založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dejepisná konferencia k 100. výročiu znovuotvorenia martinského gymnázia

Dejepisná konferencia Boris Hnila II.C

V tomto školskom roku si pripomíname 100. výročie znovuotvorenia nášho gymnázia. Pri tejto príležitosti sa 3. októbra 2019 v školskej klubovni zišli študenti našej školy, vyučujúce dejepisu a hostky PhDr. Hana Zelinová zo SNM a Mgr. Lucia Segľová, PhD., naša bývalá žiačka, na dejepisnej konferencii venovanej tomuto významnému výročiu. Prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová.

Prostredníctvom zaujímavých prezentácií hostí a našich žiakov sme prešli jednotlivými obdobiami v dejinách gymnázia od znovuotvorenia po súčasnosť.

Účastníci konferencie sa dozvedeli, ako sa menili v priebehu 20. storočia priestory a názvy školy, ako vyzeralo vyučovanie v čase vojny, aj aká bola mimoškolská činnosť žiakov. Prítomných zaujali aj informácie o českých profesoroch, ktorí tu pôsobili po znovuotvorení, predovšetkým informácie o Jaroslavovi Vodrážkovi, a vďaka záverečnej prezentácii zistili, že aj niektoré mediálne známe osobnosti sedeli v laviciach našej školy.

Moderátorskej úlohy sa ujala Viktória Barbuščáková zo IV. C. Pri čítaní spomienok bývalých žiakov a ukážok zo školskej kroniky ilustrovanej Jaroslavom Vodrážkom ju na klavíri doprevádzal Samuel Moric z III. B.

Všetkým účastníkom konferencie ďakujeme za príjemne strávený čas pri spomienkach na naše 100 rokov nepretržite fungujúce gymnázium.

Podujatie organizovali yučujúce dejepisu Mgr. Eva Šimová a Mgr. Katarína Kučmová.

 

Fotografie:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wd52DKoNMSXoJpJQQZefqVyR3wb8ZuTs?usp=sharing