založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Logo k 100. výročiu znovuotvorenia nášho gymnázia

logo 100

Dňa 21.októbra 2019 sa uskutočnilo odovzdávanie cien víťazom súťaže vyhlásenej ŽŠR o logo pre 100. výročie znovuotvorenia nášho gymnázia. Víťazom súťaže sa stal Jakub Javor zo IV. D a prebral si cenu 20 eur a neskúšanku od pani riaditeľky za účasti členov ŽŠR. Druhé miesto v súťaži získala Margita Hüberová z II. E. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, a víťazom blahoželáme. 

IMG 20191021 104019