založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Deň otvorených dverí pre absolventov, učiteľov, rodičov žiakov a priateľov školy

IMG 20191106 145821061 HDR

Pri príležitosti 100. výročia znovuotvorenia nášho gymnázia sa otvorila školská brána pre všetkých, ktorí sa rozhodli vrátiť po rokoch opäť do školy svojej mladosti, ale aj pre širokú verejnosť. Dňa 6. novembra 2019 si návštevníci prezreli odborné učebne s ukážkami činnosti žiakov. Oboznámili sa s moderným spôsobom vyučovania jazykov, prírodných aj spoločenských vied, robotiky a informatiky. Zaspomínali si v pamätnej izbe. Navštívili Astronomickú pozorovateľňu M. R. Štefánika a Centrum popularizácie fyziky. Videli priestory posilňovne, Fit-zóny a telocviční. Teší nás záujem absolventov bez rozdielu veku – niektorým od maturity uplynulo viac ako polstoročie. Prišli aj absolventi, ktorí sú rodičmi alebo starými rodičmi súčasných žiakov GVPT. Príjemnú atmosféru slnečného jesenného dňa hudobne podfarbili žiaci – gitaristi. Ďakujeme návštevníkom za milú návštevu.

Fotografie z DOD:

https://drive.google.com/drive/folders/1xiQW9DybJkwFw25aSCR5Lpj4wWjrQp-A?usp=sharing