m4y

Naša škola je zapojená do projektu Math Exercises for You 2.

Projektový tím tvoria partneri zo štyroch krajín. Tím z Českej republiky je zložený z koordinátora projektu VŠB TU Ostrava a troch stredných škôl.  Ďalšími partnermi sú dve stredné školy zo Slovenska – medzi nimi aj naše GVPT a združenie stredných škôl z Poľska.  Posledným partnerom je regionálny verejný orgán zo Španielska.

Projekt má tri hlavné ciele.

Prvým z nich je zvýšenie matematických kompetencií študentov stredných škôl a žiakov posledných ročníkov základných škôl.  Naším zámerom je spestriť výučbu matematiky zaujímavými a originálnymi interaktívnymi materiálmi na precvičovanie učiva. 

Druhým cieľom je zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu, užšie prepojiť prácu učiteľov a študentov.  Predpokladáme zefektívnenie práce učiteľov pri príprave zaujímavých cvičení a skúšok. 

Tretím cieľom projektu je umožniť študentom a učiteľom zdokonaliť sa v matematickej angličtine a španielčine ako svojom cudzom jazyku.  Tento cieľ sa dosiahne tým, že všetky webové aplikácie a materiály budú k dispozícii v piatich jazykoch (angličtina, španielčina, čeština, poľština, slovenčina) a študent bude môcť ľahko prepínať medzi svojím rodným jazykom a svetovým jazykom.  Pomôže to zvýšiť jazykové znalosti študentov i učiteľov.

Pre dosiahnutie cieľov projektu ideme vytvárať:

1) novú mobilnú webová aplikáciu „Math for Student Easy“, ktorá bude navrhnutá na precvičovanie matematických úloh pri cestovaní do školy.  Problémy obsiahnuté v tejto aplikácii budú pomerne jednoduché a budú riešiteľné bez zapisovania akýchkoľvek výpočtov.  Aplikácia bude pracovať s databázou 1 200 otázok.

2) novú webovú aplikáciu „Clone written test“. Hlavným cieľom je umožniť učiteľom vybrať si otázky z databázy a použiť ich na zostavenie testu pre triedu.  Automaticky sa vytvorí ďalší test s podobnými otázkami.  Vytvoria sa tak dva varianty toho istého testu a učitelia sú schopní „klonovať“ svoje testy s minimálnym úsilím. Aplikácia bude obsahovať databázu 1 600 otázok.

3) novú mobilnú webovú aplikáciu „Interactive math class“, ktorá obsahuje 5 000 otázok v piatich jazykoch (EN, ES, CZ, SK, PL). Táto webová aplikácia bude zameraná na prácu v triede.  Učiteľom to umožní ľahko vytvárať testy, prideľovať ich študentom a získať okamžitú spätnú väzbu. V tomto pracovným prostredím študenti pomáhajú učiteľovi zamerať sa na tú časť učiva, ktorá je hlavným zdrojom ťažkostí.  Efektívnosť výučbového projektu sa zvyšuje zameraním úsilia učiteľa na vhodné časti učiva.

Všetky webové aplikácie vytvorené v rámci projektu budú fungovať na všetkých bežných operačných systémoch a na všetkých bežných platformách.

 

Domovská stránka: http://math4u.vsb.cz/

 

Koordinátor projektu:

Katedra aplikovanej matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita v Ostrave, Česko, www.am.vsb.cz (Kontaktná osoba: Petr Beremlijski, petr.beremlijski@vsb.czmath4u@vsb.cz)

 

Partneri:

 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava, Česko, http://www.ghrabuvka.cz

 Gymnázium Otta Wichterleho, Ostrava, Česko, https://wigym.cz

 Gymnázium Hladnov a štátna jazyková škola, Ostrava, Česko http://hladnov.info/

 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin, Slovensko, https://gvpt.sk/

 Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo, Slovensko, http://www.gabnam.sk/

 Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej (Združenie škôl v Lipnici Wielke), Lipnica Wielka, Poľsko, https://zslipnicawielka.pl/

 CEFIRE CTEM, Consellería Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Valencia, Španielsko, http://cefire.edu.gva.es/

 

Program: Erasmus +

Kľúčové opatrenie: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Typ akcie: Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

Identifikátor: 2019-1-CZ01-KA201-061222

Dátum začiatku: 01-09-2019

Dátum ukončenia: 31-08-2022