m4y

Naša škola je zapojená do projektu Math Exercises for You 2.

Projektový tím tvoria partneri zo štyroch krajín. Tím z Českej republiky je zložený z koordinátora projektu VŠB TU Ostrava a troch stredných škôl.  Ďalšími partnermi sú dve stredné školy zo Slovenska – medzi nimi aj naše GVPT a združenie stredných škôl z Poľska.  Posledným partnerom je regionálny verejný orgán zo Španielska.

Projekt má tri hlavné ciele.

Prvým z nich je zvýšenie matematických kompetencií študentov stredných škôl a žiakov posledných ročníkov základných škôl.  Naším zámerom je spestriť výučbu matematiky zaujímavými a originálnymi interaktívnymi materiálmi na precvičovanie učiva. 

Druhým cieľom je zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu, užšie prepojiť prácu učiteľov a študentov.  Predpokladáme zefektívnenie práce učiteľov pri príprave zaujímavých cvičení a skúšok. 

Tretím cieľom projektu je umožniť študentom a učiteľom zdokonaliť sa v matematickej angličtine a španielčine ako svojom cudzom jazyku.  Tento cieľ sa dosiahne tým, že všetky webové aplikácie a materiály budú k dispozícii v piatich jazykoch (angličtina, španielčina, čeština, poľština, slovenčina) a študent bude môcť ľahko prepínať medzi svojím rodným jazykom a svetovým jazykom.  Pomôže to zvýšiť jazykové znalosti študentov i učiteľov.

Pre dosiahnutie cieľov projektu ideme vytvárať:

1) novú mobilnú webová aplikáciu „Math for Student Easy“, ktorá bude navrhnutá na precvičovanie matematických úloh pri cestovaní do školy.  Problémy obsiahnuté v tejto aplikácii budú pomerne jednoduché a budú riešiteľné bez zapisovania akýchkoľvek výpočtov.  Aplikácia bude pracovať s databázou 1 200 otázok.

2) novú webovú aplikáciu „Clone written test“. Hlavným cieľom je umožniť učiteľom vybrať si otázky z databázy a použiť ich na zostavenie testu pre triedu.  Automaticky sa vytvorí ďalší test s podobnými otázkami.  Vytvoria sa tak dva varianty toho istého testu a učitelia sú schopní „klonovať“ svoje testy s minimálnym úsilím. Aplikácia bude obsahovať databázu 1 600 otázok.

3) novú mobilnú webovú aplikáciu „Interactive math class“, ktorá obsahuje 5 000 otázok v piatich jazykoch (EN, ES, CZ, SK, PL). Táto webová aplikácia bude zameraná na prácu v triede.  Učiteľom to umožní ľahko vytvárať testy, prideľovať ich študentom a získať okamžitú spätnú väzbu. V tomto pracovným prostredím študenti pomáhajú učiteľovi zamerať sa na tú časť učiva, ktorá je hlavným zdrojom ťažkostí.  Efektívnosť výučbového projektu sa zvyšuje zameraním úsilia učiteľa na vhodné časti učiva.

Všetky webové aplikácie vytvorené v rámci projektu budú fungovať na všetkých bežných operačných systémoch a na všetkých bežných platformách.

 

Domovská stránka: http://math4u.vsb.cz/

 

Koordinátor projektu:

Katedra aplikovanej matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita v Ostrave, Česko, www.am.vsb.cz (Kontaktná osoba: Petr Beremlijski, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

Partneri:

 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava, Česko, http://www.ghrabuvka.cz

 Gymnázium Otta Wichterleho, Ostrava, Česko, https://wigym.cz

 Gymnázium Hladnov a štátna jazyková škola, Ostrava, Česko http://hladnov.info/

 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin, Slovensko, https://gvpt.sk/

 Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo, Slovensko, http://www.gabnam.sk/

 Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej (Združenie škôl v Lipnici Wielke), Lipnica Wielka, Poľsko, https://zslipnicawielka.pl/

 CEFIRE CTEM, Consellería Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Valencia, Španielsko, http://cefire.edu.gva.es/

 

Program: Erasmus +

Kľúčové opatrenie: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Typ akcie: Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

Identifikátor: 2019-1-CZ01-KA201-061222

Dátum začiatku: 01-09-2019

Dátum ukončenia: 31-08-2022


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

4. 4. 2023 - preventívne podujatie Duševné zdravie (organizuje Mgr. M. Adamov v spolupráci so študentkami JLFUK)

5. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

12. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

19. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

19. 4. 2023 - triedne schôdze Rodičovského združenia GVPT o 16:00

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

26. 4. 2023 - od 15:00 na 1. poschodí prípravný kurz na prijímacie skúšky z matematiky a zo SJL pre deviatakov (len pre tých, ktorí si podali prihlášku na 4-ročné štúdium v našej škole)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 9,1

Pocitová teplota: 8,1

V čase: 01.04.2023 19:13:04

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?