Pythoncup3

Dnes vyučujúci informatiky PaedDr. Tomáš Dudík s potešením sledoval skutočné hrdinstvo mladých nadšencov v oblasti informatiky v našej škole. Študenti, ktorí študujú informatiku ako voliteľný predmet, neváhali zúčastniť sa na prestížnej súťaži PythonCup. Ich odvaha, vytrvalosť a technické zručnosti dnes pripomenuli, že budúcnosť technológií je v bezpečných rukách.

PythonCup, ktorý sa konal dnes, 24. apríla 2024, otvoril dvere mladým programátorom a programátorkám v 8. a 9. ročníku základných škôl a 1. až 4. ročníku stredných škôl, aby ukázali svoje schopnosti v programovaní v jazyku Python. Zameranie na využitie modulov Turtle a Tkinter nám pripomenulo, že kreativita a technológia sa môžu spojiť v úžasné umenie programovania.

Súťažiaci mali pred sebou tri úlohy, ktoré vyžadovali nielen technickú zručnosť, ale aj kreatívne myslenie. Prvá úloha, venovaná kresleniu obrázkov pomocou objektu Turtle z modulu Turtle, dala študentom možnosť prejaviť svoju fantáziu a zručnosti v kódovaní. Druhá úloha, zameraná na vytvorenie animácie pomocou modulu Tkinter, priniesla priestor pre inováciu a experimentovanie s pohybom objektov. Tretia úloha, ktorá sa zamerala na tvorbu komplexného programu, si vyžadovala nielen technické znalosti, ale aj schopnosť vytvoriť zábavnú a interaktívnu hru.

Pre učiteľov-koordinátorov bol tento deň výzvou, ale aj príležitosťou vidieť talent a vášeň mladých programátorov v plnom rozkvete. Ich práca a úsilie viedli k tomu, že PythonCup bol úspešný nielen pre súťažiacich, ale aj pre komunitu IT na Slovensku.

Odvaha, kreativita a technické zručnosti našich študentov nás inšpirujú a tešíme sa na to, čo budú mať ešte vo svete technológií k dispozícii.

https://edu.fmph.uniba.sk/PythonCup/


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,2

Pocitová teplota: 28,8

V čase: 19.07.2024 17:42:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?