Obsah predmetu informatika sa veľmi rýchlo mení. Aj my - učitelia chceme zareagovať na najnovšie trendy a preto sme si pripravili pre študentov nový tematicky celok, ktorý za posledný rok nadobudol obrovský rozmach na webe - Infografika. Získané vedomosti študenti využijú v oblasti marketingu, masmédií, žurnalistiky, webu, obchodu ap.

V dnešnej dobe je človek zavalený takým množstvom dát a informácií, že má problém sa v nich vyznať a vybrať si tie podsatné. Čo je to infografika? V podstate je to vizualizácia dát a vzťahov medzi nimi. Je to moderná forma publikovania informácií v grafickej podobe. Infografiky sú pre klientov najúčinejšie, pre užívateľa nejzaujímavejšie a pre čitateľa najpôsobivějšie. Využívajú sa najmä v oblasti marketingu, v najrôznejších podobách na webe, v televízii, či spravodajstve. Pre firmy sú dnes infografiky dôležitou súčásťou kampaní a prezentácií. Umožňuje príťažlivo spracovať informácie a vizualizované ich šíriť ďalej.

Infografika sa vyvinula z piktogramov, máp, technických nákresov ap. Pôvodne tento pojem označoval skôr vizualizované štatistiky a výsledky vedeckej práce, dnes si pod ním môžeme predstaviť takmer všetko. Infografika dáva priestor vytvoriť z relatívne suchej a nezaujímavej informácie atraktívny a populárny obsah.  

Ako vytvoriť dobrú infografiku?

Infografika musí byť zameraná na dáta a s dobrým dizajnom by mala vyrozprávať príbeh jasne a výstižne. Osvojte si tri zlaté pravidlá dobrej infografiky:

 1. overené údaje - používajte údaje len z overených zdrojov. Ak sú údaje nedôveryhodné, Vaša infografika bude nedôveryhodná tiež. Hľadajte v údajoch súvislosti a dôsledky. Len veľký infografik pomôže človeku pochopiť dôsledky, ktoré vyplývajú z obrovksého množstva dát. Preto rozmýšľajte, hľadajte vzťahy a robte logické závery. Nezabudnite uvádzať zdroje.
 2. čistý dizajn - obmedzte farebnú paletu, použite jednoduchú grafiku a prepojte ju s Vašimi dátami. Vizualizujte dáta grafmi, piktogrammi. Ich význam bude pre užívateľa zrozumiteľný. Posolstvo infografiky musí byť jasné na prvý pohľad. Zoberte veľké množstvo dát, vytvorte niekoľko konceptov a zlejte to do jedného "obrázka". Prepájajte jednotlivé úseky. Dobré infografiky využívajú hierarchiu informácií. Uistite sa, že infografika má šírku 735 pixelov (to je štandard). Pozor na dĺžku! Všetko, čo má viac ako 5000 pixelov, spôsobí stratu pozornosti.
 3. príbeh - infografika by mala rozprávať príbeh - veľký infographic rozpráva zmysluplný príbeh v jedinom okamihu. Dobrá infografika sa začína otázkou PREČO. Použite racionálne dáta na vyvolanie emocionálnej reakcie. Vyvolá o 450% viac "akcie", než typický príspevok.  Použitie tak málo textu (jasným písmom), ako je to len možné. Ak je vaša infografika doplnená 1000 slovami, minuli ste cieľ. Súbor ukladajte čo najmenší (stlačený .JPEG) bez straty vernosti. Nezabudnite na <embeded> kód pre vloženie.

Odkazy:

http://www.sme.sk/cdata/2524319/1.jpg - pekná infografika o Slovákoch

http://www.coolinfographics.com/ - portál o infografikách, rady, tipy, manuály, blogy

To, že infografika môže byť minimalistická a napriek tomu môže mať veľkú výpovednú hodnotu, svedčí projekt Meet the World, ktorý sa stal v roku 2010 jedným z najvirálnejších. http://blog.thoughtbrain.com/2010/05/03/grande-reportagem-magazine-flag-infographics/

Karkušovej prvý pokus o infografiku.

slovaci 1

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

 • 24. 4. 2024- prípravný kurz na prijímacie skúšky pre deviatakov
 • 26. 4. 2024- stavanie mája organizuje III. B (10:20, átrium školy), slávnostné otvorenie putovnej výstavy Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej (11:00, klubovňa)
 • 29. 4. 2024- talentové skúšky na bilingválne štúdium (1. termín)
 • 02. 5. 2024- prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (1. termín)
 • 06. 5. 2024- prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (2. termín)
 • 09. 5. 2024- talentové skúšky na bilingválne štúdium (2. termín)
 • 13. 5. 2024- klasifikačná pedagogická rada (maturanti, 2. polrok)
 • 14. 5. 2024- slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi
 • 23. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 24. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 27. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 28. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 30. 5. 2024- odovzdávanie maturitných vysvedčení
 • 04. 6. 2024- Paulinyho Turiec - slávnostné vyhlásenie výsledkov v rámci Slovesnej jari (10:00, klubovňa GVPT)
 • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
 • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 6,4

Pocitová teplota: 4,7

V čase: 02.04.2024 11:18:45

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?