IMG 3398

Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity pripravila 2. 2. 2024 konferenciu pre učiteľov matematiky základných a stredných škôl, ktorej sa zúčastnili Mgr. Mária Čamborová a Mgr. Barbora Fojtíková. Táto udalosť bola príležitosťou na zdieľanie skúseností, obohacovanie vedomostí a prezentovanie najnovších trendov vo vzdelávaní. Zaujímavé prednášky a workshopy pokrývali široké spektrum tém. 

Jedna z prednášok venovala pozornosť trojuholníkom a ich využitiu vo výučbe geometrie. Táto téma, ktorá sa často javí ako abstraktná a ťažko pochopiteľná, bola prezentovaná spôsobom, ktorý bol pre učiteľov ľahko aplikovateľný v ich vyučovacích hodinách. 

Ďalšou zaujímavou oblasťou boli slovné úlohy, ktoré často spôsobujú žiakom nemalé problémy. Na workshope sa diskutovalo o rôznych stratégiách a technikách, ako učiť žiakov efektívne pristupovať k riešeniu slovných úloh a ako ich motivovať k zlepšeniu v tejto oblasti.

Na záver bola venovaná veľká pozornosť umelej inteligencii. Moderné technológie a softvérové nástroje môžu učiteľom pomôcť individuálne prispôsobiť vyučovací proces potrebám každého žiaka. Diskutovalo sa o tom, ako využiť umelú inteligenciu na personalizáciu vzdelávania a ako integrovať tieto nástroje do existujúcich vyučovacích plánov.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,2

Pocitová teplota: 28,8

V čase: 19.07.2024 17:42:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?