Talentída1

Ako každý rok, tak aj tento sme sa zapojili do súťaží organizovaných spoločnosťou Talentída. V súťaži Expert Geniality Show súťažilo 5 žiakov – Zuzana Mikulová (I. E), Vanessa Frková (I. E), Tomáš Čičerín (I. E), Patrícia Geročová (I. E) a Matúš Mako (I. D). Ocenenie TOP EXPERT si prevzali Zuzana Mikulová a Matúš Mako, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine v celkovom poradí všetkých súťažiacich.

V medzinárodnej súťaži Matematický Klokan súťažilo až 12 žiakov – Stela Tomčányiová (I. E), Tomáš Čičerín (I. E), Vanessa Frková (I. E), Zuzana Mikulová (I. E), Viera Anjelová (I. B), Silvester Ondák (II. B), David Szabo (II. B), Viktória Rešetárová (II. B), Richard Garaj (II. B), Richard Dudek (III. E), Estera Dlugošová (III. B) a Zoja Kubíková (III. B). Richard Dudek získal úžasné 1. miesto v celoslovenskom hodnotení s úspešnosťou 100% a Vanessa Frková sa umiestnila na krásnom 5. mieste s úspešnosťou 93%. K úspešným riešiteľom sa pridal aj Tomáš Čičerín s úspešnosťou 70%. Všetci zúčastnení boli obdarovaní menšími aj väčšími cenami. Výhercom gratulujeme.Talentída 2


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,2

Pocitová teplota: 28,8

V čase: 19.07.2024 17:42:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?