Pythoncup3

Dnes vyučujúci informatiky PaedDr. Tomáš Dudík s potešením sledoval skutočné hrdinstvo mladých nadšencov v oblasti informatiky v našej škole. Študenti, ktorí študujú informatiku ako voliteľný predmet, neváhali zúčastniť sa na prestížnej súťaži PythonCup. Ich odvaha, vytrvalosť a technické zručnosti dnes pripomenuli, že budúcnosť technológií je v bezpečných rukách.

PythonCup, ktorý sa konal dnes, 24. apríla 2024, otvoril dvere mladým programátorom a programátorkám v 8. a 9. ročníku základných škôl a 1. až 4. ročníku stredných škôl, aby ukázali svoje schopnosti v programovaní v jazyku Python. Zameranie na využitie modulov Turtle a Tkinter nám pripomenulo, že kreativita a technológia sa môžu spojiť v úžasné umenie programovania.

Súťažiaci mali pred sebou tri úlohy, ktoré vyžadovali nielen technickú zručnosť, ale aj kreatívne myslenie. Prvá úloha, venovaná kresleniu obrázkov pomocou objektu Turtle z modulu Turtle, dala študentom možnosť prejaviť svoju fantáziu a zručnosti v kódovaní. Druhá úloha, zameraná na vytvorenie animácie pomocou modulu Tkinter, priniesla priestor pre inováciu a experimentovanie s pohybom objektov. Tretia úloha, ktorá sa zamerala na tvorbu komplexného programu, si vyžadovala nielen technické znalosti, ale aj schopnosť vytvoriť zábavnú a interaktívnu hru.

Pre učiteľov-koordinátorov bol tento deň výzvou, ale aj príležitosťou vidieť talent a vášeň mladých programátorov v plnom rozkvete. Ich práca a úsilie viedli k tomu, že PythonCup bol úspešný nielen pre súťažiacich, ale aj pre komunitu IT na Slovensku.

Odvaha, kreativita a technické zručnosti našich študentov nás inšpirujú a tešíme sa na to, čo budú mať ešte vo svete technológií k dispozícii.

https://edu.fmph.uniba.sk/PythonCup/


powered by social2s

Select your language

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Basic Information and Contact

Grammar school of Viliam Pauliny-Tóth in Martin
Malá hora 3, 036 01 Martin

Phone number:
+421 43 4133191

Number of students:
491

Number of teachers:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID of school:
100008013

Founder:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Head teacher:
Mgr. Darina Súderová

Image

Head teacher:
+421 43 4213002

Secretary:
+421 43 4213001

School representatives:
+421 43 4213003

Gymnasium - small:
+421 43 4213007

Mathematics:
+421 43 4213009

History and Social Sciences:
+421 43 4213010

Geography:
+421 43 4213011

Slovak language - school:
+421 43 4213012

Chemistry:
+421 43 4213014

Foreign languages:
+421 43 4213015

English:
+421 43 4213016

Physics:
+421 43 4213017

Biology:
+421 43 4213018

Gymnasium - large:
+421 43 4213019

Slovak language - extension: 
+421 43 4213023

Educational advisor: 
+421 43 4213024

Library:
+421 43 4213025

Astronomical Observatory of M. R. Štefánik and Centre for the Popularization of Physics:
+421 43 4213026

German:
+421 43 4213028

Computer Science:
+421 43 4213030

Head of school canteen:
+421 43 4213032

Doorman:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?